زانوی‌ خود را از گردن شهروندان بردارید بعد از آزادی‌های اساسی حرف بزنید

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: آمریکا هروقت اجازه نفس‌کشیدن به شهروندان و رنگین‌پوستان داد، درباره آزادی‌های اساسی هم حرف بزند.

به گزارش ایسنا، سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «خطاب به سخنگوی وزارت‌ خارجه آمریکا؛ هر وقت زانوی خود را از گردن جورج فلویدها برداشتید و اجازه نفس‌کشیدن به شهروندان و رنگین‌پوستان کشورتان دادید، بعد در مورد آزادی‌های اساسی و حقوق بشر صحبت کنید.»

متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اخیراً در اظهاراتی مدعی حمایت این کشور از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ایران شده بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051911859/%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C