زائران اربعین باید هزینه‌ سفر به همراه داشته‌ باشند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در عراق با اعلام این خبر که کارکنان بخش کنسولی سفارت در شهرهای مذهبی نجف، کربلا، کاظمین و سامرا آماده خدمات‌دهی و راهنمایی زائران هستند، گفت:زائران باید هزینه‌ سفر به همراه داشته‌ باشند

منبع: https://www.irna.ir/news/85205480/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF