رییس کمیسیون مستقل تحقیق فلسطین از رویکرد دوگانه آمریکا انتقاد کردرییس کمیسیون مستقل تحقیق فلسطین از رویکرد دوگانه آمریکا انتقاد کرد

به گزارش حوزه سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی، در جلسه امروز پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو که به بررسی اولین گزارش کمیسیون تحقیقات در مورد جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی اختصاص داشت، رییس این کمیسیون،   ناوی پیلای به طور صریح از رویکرد دوگانه آمریکا راجع به حقوق بشر انتقاد کرد.

وی در واکنش به سخنان نماینده آمریکا که وظیفه و کارکرد کمیسیون تحقیق را زیر سوال برده و ماهیت «باز» و «نامحدود» آن را مورد انتقاد قرار داده بود، گفت: آمریکا قبل از این از دو سازوکار مشابه با وظیفه و کارکردی مشابه در همین شورا حمایت کرده است اما اکنون که بحث اسراییل مطرح می شود، آمریکا منتقد چنین ساز و کاری می شود و این چنین رفتاری نشانه رویکرد حمایتی و جانبدارانه این کشور نسبت به اسراییل است.

 پیلای با اشاره به اتهام های مطرح شده از سوی رژیم صهیونیستی و حامیان آن مبنی بر جانبداری کمیسیون مستقل تحقیق از فلسطینیان تاکید کرد که طرح چنین اتهام هایی، روشی آزموده شده از سوی اسراییل برای فرافکنی و فرار از پاسخگویی است.

وی افزود: اسرائیل باید به خاطر نقض هایی که مرتکب شده است، پاسخگو باشد.

کمیسیون تحقیق  در خرداد ۱۴۰۰ بر اساس قطعنامه S-۳۰/۱  شورای حقوق بشر و متعاقب جنایات ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی در جریان درگیری های ۱۱ روزه میان رژیم صهیونیستی و نیروهای فلسطینی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر از تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۱ و بررسی دلایل ریشه ای بحران فلسطین اشغالی ایجاد شد.

در گزارش اولیه ارائه شده توسط کمیسیون تحقیق که در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ در جریان نشست شورای حقوق بشر ارائه کردید، «اشغال دائمی» فلسطین توسط اسراییل به عنوان علت اساسی و ریشه بحران معرفی شد و کمیسیون مستقل تحقیق دریافت که هیچ یک از نتایج و توصیه های کمیسیون های قبلی تحقیق در خصوص سرزمین های اشغالی به اجرا درنیامده و این خود علت اساسی تشدید چرخه خشونت در فلسطین بوده است.

ناوی پیلای کمیسر عالی اسبق حقوق بشر و از فعالان مشهور حوزه حقوق بشر، ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد.منبع

مطالب مرتبط