رییس مجلس ازبکستان: می‌توانیم با گردشگری روابط اقتصادی با ایران را گسترش دهیم


مشهد- آژانس خبری سیاست خارجی- رییس مجلس قانون‌گذاری ازبکستان گفت: گردشگری و روابط اقتصادی مکمل هم هستند و حضور گردشگران منجر به توسعه اقتصادی و همچنین حضور اقتصادی نیز منجر به افزایش گردشگر بین ۲ کشور ازبکستان و ایران خواهد شد.منبع