ریابکوف:زمان پیوستن ایران به بریکس فرا می‌رسد/آینده برجام به آمریکا و اروپا بستگی دارد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه ضمن اشاره به اینکه آینده برجام به تصمیم آمریکا و اروپا بستگی دارد، گفت، زمان آن خواهد رسید که ایران عضو کامل گروه بریکس شود اما این مساله زمان خواهد برد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193203/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D9%88%D9%81-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87