رژیم صهیونیستی بازنده اصلی توافق ایران و عربستان است/ دولت سیزدهم موفق عمل کردرژیم صهیونیستی بازنده اصلی توافق ایران و عربستان است/ دولت سیزدهم موفق عمل کرد
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: رژیم صهیونیستی در ایجاد رابطه مجدد میان ایران و عربستان، فعلا بازنده اصلی است و بیشترین زیان را خواهد دید.منبع