رژیم صهیونیستی افراد را بدون هیچ اتهامی «بازداشت اداری» می‌کند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- مسئول امور اسرای کرانه باختری با حضور در برنامه تلویزیونی مرتبط با مسائل روز فلسطین، از ظلم و ستم باورنکردنی و شیوه های غیرانسانی و عجیبی سخن گفت که رژیم صهیونیستی برای بازداشت و اعتراف گیری از فلسطینیان استفاده می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195797/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF