رونمایی از نقشه ژئوپلیتیک تحریم‌ها در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- نشست رونمایی از نقشه ژئوپلیتیک تحریم‌ها به ابتکار و میزبانی ونزوئلا و با حضور مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85236042/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86