روابط ایران و عربستان مورد استقبال همه کشورهای اسلامی است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- دستیار وزیر امور خارجه با اشاره به سفر امیرعبداللهیان به عربستان گفت: روابط ایران و عربستان مورد استقبال همه کشورهای اسلامی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202701/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA