رفع معارض ۱۵ پلاک ثبتی در بزرگراه شهید بروجردی

وی با اشاره به این‌که «احداث این بزرگراه نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی جنوب غرب تهران و افزایش دسترسی‌ها در منطقه ۱۸ دارد»، اظهار کرد: مالکان این ۱۵ پلاک ثبتی از زمان شروع پروژه، هیچ گونه همکاری و توافقی در رفع معارض نداشتند و مقاومت آنها، سال‌ها باعث توقف روند کار شده بود. 

دادستان عمومی و انقلاب تهران، تصریح کرد: با ورود دادستانی تهران به موضوع، پلاک های ثبتی مورد ارزیابی کارشناسان دادگستری قرار گرفت و با اخذ موافقت مالکین رفع معارض شد.

دادستان تهران گفت: با حکم دادستانی، ۱۵ پلاک معارض در مسیر احداث بزرگراه شهید بروجردی در جنوب غرب تهران به ارزش بیش از ٢٠٠٠ میلیارد ریال، رفع معارض شد.

روند احداث بزرگراه شهید بروجردی از سال ۱۳۹۳ آغاز شده است که ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) تا بزرگراه آزادگان است و ضمن کاهش بار ترافیکی غرب تهران، دسترسی بازار آهن به بزرگراه آزادگان و آزادراه تهران – ساوه را تسهیل می‌کند.

به گزارش ایسنا، علی صالحی با تأکید بر اهتمام دادستانی تهران نسبت به حفظ حقوق عامه و تأمین امنیت و آسایش شهروندان؛ گفت: با رفع معارض از پلاک‌های معارض، بخش مهمی از موانع موجود در زمینه پیشرفت فاز اول پروژه احداث بزرگراه شهید بروجردی در جنوب غرب تهران، برطرف شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402031409115/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%DB%B1%DB%B5-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C