رسانه آمریکایی: ایران از پهپادی مشابه ام کیو ۹ ریپر آمریکا رونمایی کرد


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- یک رسانه آمریکایی در واکنش به رونمایی پهپاد «مهاجر۱۰» و الحاق موشک‌های «خرمشهر» و «حاج قاسم» به نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پهپاد ایرانی را با نمونه آمریکایی آن مقایسه و اعلام کرد ایران از پهپادی شبیه پهپاد آمریکایی ام کیو ۹ ریپر رونمایی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207250/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85-%DA%A9%DB%8C%D9%88-%DB%B9-%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C