رایزنی وزیران امور خارجه ایران و اسپانیا در مورد مسائل کنسولی

در تماس تلفنی «خوزه مانوئل آلبارز» وزیر امورخارجه اسپانیا و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران مهمترین موضوعات دو جانبه میان دو کشور مورد گفت‌وگو و تبادل‌نظر قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در این گفت‌وگو ضمن اشاره به انتخابات پارلمانی اخیر در اسپانیا، بر اهمیت گسترش مناسبات دو کشور تاکید کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به ریاست دوره ای اتحادیه اروپا توسط اسپانیا، روند گفت‌وگو و همکاری های ایران و اتحادیه اروپا را مورد توجه قرار داد.

وزیر امور خارجه اسپانیا نیز در این گفت‌وگو، ضمن اشاره به مناسبات تاریخی جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا، از گسترش همکاری های میان دو کشور استقبال کرد.

وزیر امور خارجه اسپانیا در ادامه با یادآوری زمینه‌های همکاری میان دو کشور آمادگی کشورش برای تقویت همکاری های دو جانبه را مورد تاکید قرار داد.

بررسی آخرین وضعیت همکاریهای کنسولی، از دیگر موضوعات مطرح شده در این ملاقات بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060705147/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C