رایزنی نماینده ویژه پوتین با مشاور ارشد امیرعبداللهیان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه و مشاور ارشد وزیر امور خارجه درباره چگونگی حل و فصل اختلافات میان دمشق و آنکارا تبادل نظر و بر لزوم مبارزه با تروریسم و اعمال حاکمیت ملی سوریه بر سرتاسر خاک این کشور تأکید کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146447/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86