رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با امیر عبداللهیان

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش ایسنا، در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، آقای« گیر پترسون» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با حسین امیر عبداللهیان دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار آخرین تحولات سوریه مورد ارزیابی و رایزنی قرار گرفت.

رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با امیر عبداللهیان
رایزنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با امیر عبداللهیان در نیویورک

در روز جمعه به میزبانی تهران نشست روند آستانه با حضور وزیران امورخارجه ایران، روسیه و ترکیه و همچنین نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070200807/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86