رایزنی نماینده ایران و فرستاده ویژه سازمان ملل در خصوص آخرین وضعیت سوریه


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی در گفت‌وگو با فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه بر لزوم حل و فصل بحران سوریه از طریق گفت‌وگوهای سیاسی تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220217/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86