رایزنی مشاور ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور یمن

مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور یمن رایزنی کرد.

به گزارش ایسنا، در این گفت‌وگو که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد طرفین آخرین وضعیت میدانی، سیاسی و انسانی را مورد رایزنی قرار دادند.

دو طرف با اشاره به لزوم حل و فصل بحران یمن از طریق گفتگوهای سیاسی، نسبت به از سرگیری گفتگوهای سیاسی انصارالله با مقامات سعودی ابراز خرسندی و اظهار امیدواری کردند که این مذاکرات منجر به توافقات لازم برای حل مسائل انسانی و برقراری آتش بس دائم در یمن شود.

خاجی در این گفتگو با اشاره به وضعیت اسفبار انسانی در یمن، خواستار تحرکات بیشتر جامعه بین المللی و سازمان ملل برای ارسال کمک های انسان دوستانه و دارویی به مردم یمن شد.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060503155/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87