رایزنی سفیر جدید عربستان با مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران

سفیر جدید عربستان در تهران با مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش ایسنا، در دیدار عبدالله بن سعود العنزی سفیر جدید عربستان در ایران و محمد علی بک مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، طرفین در مورد موضوعات دو جانبه و مشترک رایزنی و گفت وگو کردند.

  سفیر جدید عربستان در ایران در صفحه اجتماعی ایکس تصاویری از این دیدار را منتشر کرده است.

رایزنی سفیر جدید عربستان با مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران
دیدار سفیر جدید عربستان در تهران با مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918621/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87