رابرت مالی پاییز در پرینستون؛ حضور در دنیای سیاست، شاید وقتی دیگر


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- در حالیکه سرنوشت تحقیقات درباره پرونده رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران بر سر  مجوزها و دسترسی های امنیتی اش اعلام نشده، و او همچنان امیدوار به بازگشت به منصب دولتی در «زمانی مناسب» است، در پاییز امسال به سنت برخی سیاستمداران آمریکایی در دوره دوری از دنیای سیاست، برای انتقال تجاربش به دانشگاه پرینستون می رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85202191/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C