رابرت مالی: هنوز به دیپلماسی در قبال ایران معتقدیم


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرد: هنوز به دیپلماسی در قبال ایران اعتقاد داریم.منبع