رابرت مالی: آماده ایم دیپلماسی با ایران را ادامه دهیم 


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در واکنش به اینکه آیا برجام مرده است، با بیان اینکه کار من نوشتن آگهی ترحیم نیست، تاکید کرد: ما آماده هستیم که دیپلماسی را ادامه دهیم.منبع