رئیس جمهور پاکستان: ازسرگیری روابط تهران و ریاض مایه مباهات جهان اسلام است


اسلام‌آباد – آژانس خبری سیاست خارجی – رئیس جمهوری پاکستان با ابراز امیدواری از نقش آفرینی ریاض برای دستیابی به اهداف مهم امت اسلامی به ویژه مناقشه فلسطین و مسائل افغانستان، گفت: ازسرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی مایه مباهات جهان اسلام است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206009/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86