رئیسی از روابط ایران و همسایگان تنش‌زدایی کرد/سیاست خارجی به تجارت خارجی تبدیل شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اقدام دولت برای عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مانند شانگهای، اوراسیا و بریکس موجب تمجید رهبری شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224400/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87