رئیس‌جمهور با دیپلمات تازه آزاد شده ایرانی دیدار کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس‌جمهور روز جمعه به مناسبت ۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان به کشور، با حضور در منزل «اسدالله اسدی» با این دیپلمات تازه آزاد شده از زندان‌های اروپا دیدار و از صبر و ایستادگی وی در دوران اسارت تجلیل کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203227/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF