رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین کیست؟ / پَرِشِ ۲ ساله از تلویزیون به «کاسا روسادا»


تهران_ آژانس خبری سیاست خارجی_آرژانتینی‌ها دیروز (یکشنبه ۲۸ آبان) به پای صندوق‌های رای رفتند تا رئیس‌جمهوری جدید خود را بین دو نامزد با مدل‌های سیاسی کاملا متضاد انتخاب کنند؛ رقابت میان «سرخیو ماسا _Sergio Massa» پرونیست میانه‌رو و «خاویر میلی _ Javier Milei» سیاستمدار ۵۳ ساله راست افراطی به نفع میلِی به پایان رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297442/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B4-%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87