دیپلماسی وحدت آفرین تهران-ریاض؛ ضرورت هوشیاری در قبال بدخواهان


اسلام‌آباد – آژانس خبری سیاست خارجی – روزنامه پاکستانی «داون» پیشرفت در عادی‌سازی روابط تهران و ریاض به ویژه سفر اخیر وزیرخارجه ایران به عربستان را یک تحول چشمگیر و موجب وحدت آفرینی در جهان اسلام دانست و نوشت: این صلح نوپا دشمنان خود را دارد لذا ایران و عربستان باید درقبال توطئه های بدخواهان از جمله اسرائیل هوشیار باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205448/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86