دیپلماسی «نقد» می‌کند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سرانجام روز موعود تبادل فرا رسید و ایران همانطور که اراده کرد، پس از اطمینان حاصل کردن از انتقال دارایی‌های ارزی کشورمان به بانک‌های قطر، روند مبادله را آغاز کرد و با فرود هواپیمای زندانیان آمریکایی در قطر آنها به واشنگتن بازمی‌گردند و در مقابل ۵ شهروند ایرانی هم از زندان های آمریکا آزاد شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231888/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF