دیپلماسی بدون هیاهو


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- پذیرش عضویت رسمی ایران در بریکس، آزادسازی پول‌های بلوکه شده و اولین حضور ایران در نشست سران شانگهای به عنوان یک عضو دائمی، در شصت روز گذشته نشان دهنده ثمردهی تغییر رویکردهای کلان ایران در عرصه سیاست خارجی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211265/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88