دیدار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حسین امیرعبداللهیان

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه ۳۱ مرداد با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در محل ساختمان وزارت خارجه دیدار و گفت و گو کردند.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402053120240/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86