دیدار و گفت وگوی وزرای خارجه ایران و نیجر + فیلم


نیویورک- آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک فشرده خود در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل عصر جمعه به وقت محلی با وزیر امور خارجه نیجر در محل اقامت خود در نیویورک دیدار و گفت وگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236087/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85