دیدار و گفت‌وگوی وزرای خارجه ایران و سوئد  


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ششمین روز از سفر به نیویورک با همتای سوئدی خود دیدار و گفتگو کرد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85237047/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF