دیدار وزیران خارجه ایران و امارات در نیویورک


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیران امور خارجه ایران و امارات متحده عربی با یکدیگر دیدار و تبادل نظر کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235417/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9