دیدار وزرای خارجه ایران و ونزوئلا


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با یکدیگر دیدار و درباره مسائل دوجانبه گفت و گو کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139543/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7