دیدار هیات های هفت کشور آفریقایی با امیر عبداللهیان


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در ادامه دیدار مقامات شرکت کننده در اولین کنگره بین المللی زنان تاثیر گذار ، روز گذشته بطور جداگانه با روسای هیات‌های ٧ کشور آفریقایی دیدار و گفت گو کرد. منبع