دیدار هیات رسانه‌ای ایران با رهبر جریان حکمت ملی عراق


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- «سیدعمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در دیدار شماری از مدیران و فعالان رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت روابط عراق و ایران و راه‌های گسترش آن در همه عرصه‌ها تأکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140883/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82