دیدار نخست وزیر پاکستان با مخبر، تحکیم تجارت با ایران محور گفت‌وگوها


اسلام‌آباد – آژانس خبری سیاست خارجی – نخست وزیر پاکستان در حاشیه مراسم تحلیف رئیس جمهور ترکیه با معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و بر اهمیت پیشبرد سازوکار تهاتر در تجارت دوجانبه تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130906/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7