دیدار نخست وزیر عراق و معاون اول رئیس جمهور در نقطه صفر مرزی + فیلم


بغداد- آژانس خبری سیاست خارجی- محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق امروز شنبه با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن بصره – شلمچه در نقطه صفر مرزی دیدار کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217860/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C