دیدار علی باقری با نخست وزیر بورکینافاسو


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه در سفر یک روزه به واگادوگو با «دو تامبلا» نخست وزیر بورکینافاسو دیدار و گفت وگو کرد.منبع