دیدار سفیر و سرکنسول ایران در امارات و فرانکفورت با امیرعبداللهیان


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – رضا عامری سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده و منصور آیرم سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت با وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌وگو کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85297776/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86