دیدار سفیر جدید تایلند در تهران با امیر عبداللهیان

دیدار سفیر جدید تایلند در تهران با امیر عبداللهیان

سفیر جدید تایلند در تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی کرد. 

به گزارش ایسنا ، «پیکیت بونساد» سفیر جدید پادشاهی تایلند در کشورمان، روز دوشنبه در آغاز ماموریت خود با  حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران  دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052414767/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86