دیدار سفیر ایران در عربستان با همتای سوئیسی خود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در عربستان سعودی با همتای سوئیسی خود در ریاض دیدار و رایزنی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85240824/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF