دیدار سفیر ایران با رییس کمیته علمی پارلمان اتریش

سفیر ایران در وین در پیامی از دیدارش با مارتین گراف، رئیس کمیته علمی پارلمان اتریش و نایب‌رئیس گروه محافظه کاران اروپایی و اتحاد دموکراتیک مجمع پارلمانی شورای اروپا خبر داد.

به گزارش ایسنا، عباس باقرپور در شبکه ایکس نوشت: دیداری صمیمانه و شفاف با دکتر مارتین گراف، رئیس کمیته علمی پارلمان اتریش و نایب‌رئیس گروه محافظه‌کاران اروپایی و اتحاد دموکراتیک مجمع پارلمانی شورای اروپا داشتم و در این دیدار در مورد روابط دوجانبه و تحولات بین المللی گفتگو کردیم.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402053019651/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4