دیدار سفیر ایران با دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران با دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193372/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86