دیدار سفیر ایران با دادستان کل جمهوری ارمنستان


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی -در دیدار سفیر ایران با دادستان کل جمهوری ارمنستان درباره مهم‌ترین مسائل مرتبط با ایجاد تسهیلات در حوزه‌های قضایی و امور کنسولی برای اتباع دو کشور، رفع موانع احتمالی در این زمینه‌ها و راهکارهای ممکن تبادل نظر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189086/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86