دیدار سفیران آکردیته کلمبیا، پرو و کامبوج با امیرعبداللهیان

دیدار سفیران آکردیته کلمبیا، پرو و کامبوج با امیرعبداللهیان
دیدار سفیر جدید آکردیته پرو با حسین امیر عبداللهیان

سفیران جدید آکردیته کشورهای کلمبیا، پرو و کامبوج در تهران با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به‌صورت جداگانه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم حسین امیرعبداللهیان کردند.

به گزارش ایسنا، «خولیو آنیبال ریانو ولاندیا» سفیر جدید آکردیته کلمبیا، «کوی کونگ» سفیر جدید آکردیته پادشاهی کامبوج و «سزار آگوستو دی لاس کاساس دیاز» سفیر جدید آکردیته جمهوری پرو در ایران، در آغاز ماموریت خود در تهران  با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به‌صورت جداگانه دیدار و  رونوشت استوارنامه خود را تقدیم حسین امیرعبداللهیان کردند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052918085/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86