دیدار سفرای ایران و روسیه در باکو


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفرای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در آذربایجان با یکدیگر دیدار و تبادل نظر کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85206974/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88