دیدار سرکنسول جدید ایران در قازان با امیرعبداللهیان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سرکنسول جدید ایران در قازان روسیه در آستانه عزیمت به محل ماموریت با وزیر امور خارجه دیدار و درباره وضعیت حوزه ماموریت و مهمترین محورهای همکاری ها گفتگو کرد.منبع