دیدار رییس سازمان انرژی اتمی ایران و رییس روس اتم


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – رئیس سازمان انرژی اتمی که برای شرکت در نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به سر می برد، با رئیس روس اتم، دیدار کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237788/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D9%85