دیدار رئیس حزب اسلامی عراق با امیرعبداللهیان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- اهمیت نقش احزاب در تشکیل دولت جدید عراق و اتحاد جریان‌های سیاسی از مباحثی بود که در دیدار رئیس حزب اسلامی عراق با وزیر امور خارجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.منبع