دیدار دبیرکل مجمع گفت وگوی آسیا با امیرعبداللهیان


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در دیدار پورنچای دانویواتانا دبیرکل مجمع گفت وگوی آسیا (ACD) با وی، از دبیرکل به جهت تلاشهایش تشکر کرد و اطمینان داد جمهوری اسلامی ایران در دوره آتی ریاست بر مجمع همه تلاش خود را برای ارتقا همکاری ها و تحقق اهداف مجمع بکار خواهد بست. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85213857/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86