دیدار دادستان کل کشور با دادستان‌های روسیه و ترکیه


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی-دادستان کل کشور در حاشیه چهارمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو اکو در باکو جداگانه با دادستان‌های کل روسیه و ترکیه دیدار کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229252/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87